Hivatalos és hiteles fordítás közötti különbség

2017 november 15, szerda

A magánszemélyek esetében különös hangsúlyt kap a hivatalos és hiteles fordítás közötti különbség, érettségi bizonyítvány fordítása Debrecen, hiszen esetükben mind az időnek, mind a költségeknek nagyobb jelentősége van, ezért célszerű kiemelni, hogy hiteles fordításra szinte csak abban az esetben van szükség, amikor külföldi okirat magyar változatát kell benyújtani magyar hatósághoz.

Iratok hiteles fordítása külföldi munkavállaláshoz és tanuláshoz

2017 november 9, csütörtök

Egy idegen országban munkába állni, tanulni, beilleszkedni és hivatalos ügyeinket intézni nem könnyű feladat, ezért kifizetődő és praktikus előre gondolkodni és időben profik segítségét kérni irataink hiteles fordításához. Külföldi munkavállaláshoz és tanuláshoz szükséges lehet számos dokumentum hiteles fordítására, pl.  erkölcsi bizonyítvány, érettségi bizonyítvány fordítása. Napjainkban igen sokan rendelkeznek magabiztos idegennyelvtudással, azonban ilyen nagy horderejű események alkalmával érdemes egy tapasztalt szakembert megbízni hiteles fordítással.

Felülhitelesítés, Apostille pecsét

2017 október 18, szerda

Az okiratok hitelesítése a fordításhoz fűzött közjegyzői záradékkal történik, amely készülhet magyar nyelven, két nyelven vagy csak az adott idegen nyelven, érettségi bizonyítvány fordítása Debrecen. Az Európai unió bizonyos országaiban előfordulhat, hogy az eredeti okiratot el kell látni Apostille pecséttel (Hágai pecsét) is. A legtöbb dokumentum esetében idehaza ezt a Külügyminisztérium végzi, míg néhány céges okirat hitelességét az igazságügy minisztérium igazolja. A egyezség értelmében az ilyen Apostille bélyegzővel ellátott iratokat a világ legtöbb országában hitelesnek fogadják el, a megállapodást csak néhány ország nem ratifikálta. Az okiratok annak alapján, hogy mely állam hatóságai előtt kívánják őket felhasználni két csoportba sorolhatóak, így különbséget kell tenni az Apostille tanúsítvánnyal és a ’klasszikus’ miniszteri felülhitelesítéssel ellátandó okiratok között. Lényeges, hogy az eljárás megindításához szükséges nyomtatványon minden okirat esetében egyértelműen jelezzék, hogy mely országban fogják felhasználni.

Szakmával és nyelvtudással Angliában

2017 szeptember 22, péntek

Aki abban reménykedik, hogy magyar diplomáját könnyedén tudja Angliában honosítani, annak rossz hírrel kell számolnia. Az Oktatási Hivatal ugyan kiállít hatósági igazolást, de ezt magyar nyelven teszi. Ennél fogva a fordítás és annak hitelesítése már magánügy. Érettségi bizonyítvány fordítása esetén az iskolatípus, az osztályzatok és a megszerzett szakma megnevezését lehetőleg szó szerint kell lefordítani, angol fordítás. Nem feladata a fordítónak, hogy egy, szerinte tartalmilag megfelelő megnevezést találjon. A hivatalos fordítás a sima fordítás és a hiteles fordítás között helyezkedik el. Hivatalos fordítás esetén a fordítóiroda ugyan úgy, mint a hiteles fordítás esetén igazolja, hogy a fordítást egy hivatalos fordító készítette el és a lefordított dokumentum mindenben megegyezik az eredeti szöveggel.

Az érettségi vizsga

2017 szeptember 13, szerda

Az érettségi vizsga (röviden érettségi) a középiskolai tanulmányokat lezáró és a felsőoktatásba bebocsátó vizsga, amely számos ország jogrendszerében szerepel, és sok helyen – így a kétszintű érettségi bevezetése óta a legtöbb képzésben Magyarországon is – a felsőoktatási felvételi eljárásban is helyettesíti a vizsgát.

Szerepe szerint lehet:

  • tanulmányi jellegű záróvizsga,
  • valamilyen állás vagy társadalmi pozíció betöltéséhez szükséges képesítő, minősítő vizsga
  • felvételi jellegű vizsga

Az érettségi történetét e három funkció közötti hangsúlyeltolódások és az ekörüli vita kíséri; helyét az oktatásügyben és társadalmi megbecsültségét az aktuális főfunkció is alakítja.

A képesítő vizsga, egy speciális, szakmai tantárgyak sikeres érettségi vizsgája után, az ágazatnak megfelelő szakképesítést biztosított. 1998-ig adtak ki ilyen bizonyítványokat. Ezután már nem volt szakmai érettségi a szakközépiskolákban, csak OKJ-s képzések.

Magyarországon 1851 óta rendeznek érettségi vizsgát, jelenleg országosan egységes szabályozás szerint. Az utolsó nagyobb átalakítás a kétszintű érettségi rendszer bevezetése volt 2005-ben. Azóta a vizsga minden tekintetben egységes a gimnáziumok és a szakközépiskolák tanulói, illetve a felnőttoktatásban részt vevők számára is. Az érettségi hazánkban állami vizsga, az érettségi bizonyítvány pedig közokirat. (forrás)

Iratok hiteles fordítása külföldi munkavállaláshoz és tanuláshoz

2017 szeptember 6, szerda

Napjainkban számos remek lehetőség kínálkozik, hogy külföldön tanuljunk és szélesítsük ismereteinket, tökéletesítsük nyelvtudásunkat, valamint igen sokan próbálnak szerencsét munkavállalás céljából más-más országokban. Azonban minden esetben szükséges, hogy a megfelelő iratokat és dokumentumokat mellékeljük jelentkezésünkkor, pl. hitelesen fordított bizonyítványunkat is. Hiteles fordításról akkor beszélünk, ha egy fordítás eredeti szöveggel való egyezőségét az arra jogosult egyén vagy szervezet külön záradékkal tanúsítja. Ez olyan formában történik, hogy az eredeti szöveget, a fordítást, és a kettő egyezőségéről szóló záradékot összefűzik, lepecsételik és aláírják, érettségi bizonyítvány fordítása Debrecen.

A fordítás szereplői

2017 augusztus 9, szerda

A fordítás területén a szolgáltatásnak három szereplője lehet: a megrendelő, a fordítóiroda és a fordító (célnyelvi ellenőr,lektor, tolmács). Világviszonylatban erősödik a megrendelők igényessége, csak minőségi termékre és szolgáltatásra tartanak igényt. Ezért szükségessé vált a szolgáltatók részéről, hogy állandóan szem előtt tartsák a minőséget, hogy szolgáltatásaikat az elvárt szinten tudják nyújtani. A világon számos minőségügyi rendszer terjedt el. Ezek közül a legjelentősebbek egyike az ISO 9001/9002/9003 szabványsorozat. Az első, a fordításszolgáltatókra (fordítóirodák, fordítók) vonatkozó nemzetközi szabvány, az EN 15038 CEN szabvány 2006-ban jelent meg. A fordítóknak és a fordítóirodáknak az MSZ EN 15038:2006 szabványra alapozott jó együttműködése képezi az alapját a fordítási projektek sikeres megvalósításának. A fordítóiroda és a fordító közös célja, hogy a megrendelői elvárásoknak maximálisan megfeleljen. Ennek a célnak a megvalósításához nyitott és rugalmas együttműködésre van szükség, melynek alapja a kölcsönös bizalom és megértés, érettségi bizonyítvány fordítása Debrecen.

Érettségi bizonyítvány fordítása

2017 július 26, szerda

Egy idegen országban munkába állni, tanulni, beilleszkedni és hivatalos ügyeinket intézni nem könnyű feladat, ezért kifizetődő és praktikus előre gondolkodni és időben profik segítségét kérni irataink hiteles fordításához. Külföldi munkavállaláshoz és tanuláshoz szükséges lehet számos dokumentum hiteles fordítására, pl.  erkölcsi bizonyítvány, érettségi bizonyítvány fordítása. Napjainkban igen sokan rendelkeznek magabiztos idegennyelvtudással, azonban ilyen nagy horderejű események alkalmával érdemes egy tapasztalt szakembert megbízni hiteles fordítással.

Milyen jelentősége van a hitelesítésnek?

2017 július 10, hétfő

Külföldi ösztöndíjak, programok megpályázásához gyakran szükség van különböző iratok, bizonyítványok hitelesített másolatára, fordítására. Milyen jelentősége van a hitelesítésnek? Besorakoznak a hitelesített európai intézetek közé, nemzetközi vonatkozásban növekszik hitelük, előnyre tesznek szert a konkurencia harcban és felhívják a közvélemény figyelmét iskolájukra és annak előnyeire, érettségi bizonyítvány fordítása. A lefordított anyagokat bizalmasan kezelik, melyekre titoktartási kötelezettséget vállalnak. A kész fordításokat hivatalos szakfordítói pecséttel látják el.

Érettségi Bizonyítvány Fordítása

2017 május 25, csütörtök

A külföldi munkavállalásra készüljön fel professzionális anyagokkal. Kifogástalan minőségben fordítassa le a kívánt nyelvre személyes okmányait, okleveleit, szakmunkás bizonyítványát, diplomáját, bizonyítványait hivatalos záradékolt fordítással, érettségi bizonyítvány fordítása Debrecen. A megrendelők túlnyomó része nem vet be szofisztikált eszközöket a fordítási minőség mérésére. Egyszerűen a szöveget elolvasva, a szubjektív megérzésére hagyatkozva hozza meg ítéletét egy-egy fordítás használhatóságáról. Ezt a döntést több tényező is befolyásolja, melyek közül természetesen a leglényegesebb faktor, hogy az elkészült szöveg megfelel-e az adott célnak. A megrendelőknek nincs is szükségük arra, hogy ennél árnyaltabb véleményt formáljanak egy fordításról. Nekik egyetlen dolog fontos: minden alkalommal olyan anyagot kapjanak vissza, amelyet megfelelőnek ítélnek az adott célra.